Логин: Пароль: Скачать авто шаблоны dle на сайте Одинокий рейнджер Смотреть онлайн в хорошем качестве, а ещё все скачать комедии бесплатно на сайте Регистрация |

Хитойда митти пандачалар учун бо?ча ташкил этилди

Хитойда митти пандачалар учун бо?ча ташкил этилди

Хитойдаги пандаларни парваришлаш марказида митти пандачалар учун бо?ча ташкил этилди, деб ёзади “Вести”. ...
«ҚАДАМЛАР ЛОЙИҲАСИ»

«ҚАДАМЛАР ЛОЙИҲАСИ»

 Яқинда ELMADAD ташкилоти томонидан ишлаб чиқарилган «Қадамлар лойиҳаси» китоб...
Депутат ва сенаторлар аҳоли муаммоларини ўрганишмоқда

Депутат ва сенаторлар аҳоли муаммоларини

 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзоларидан иборат ишчи...
Опубликовано : 28-02-2016, 15:23 | Категория: Местный

Анвар (исмлар ўзгартирилган) киракашлик ?илишни бошлагандан бери ?алол риз?ини топиб еб юрганди. Нима жин урдию, ўша куни ичига шайтон оралади.
Бозор ?ар доимгидек гавжум. Асосан йўловчиларини шу ердан топадиган Анвар бугун ?ам йўл ё?асида секин келаётганида, “шуб?али” ?ора пакет ушлаб олган бир йўловчи ?ўлини кўтарди. “Шуб?али” дейишимизнинг боиси, бу пакет тўла пуллигини Анвар дар?ол пай?аганди. Хаёлидан бир муддат шу пакетни ?андай ?илиб ?ўлга тушириш ўйи ўтди. Бир томондан шайтонга ?ай беришни ?ам ўйлади. Лекин айнан ?улай фурсат ту?илиб ?олди-да...
- Ассалому алайкум, илтимос, ?ўшни тумангача етказиб ?ўйсангиз, - деди эшикни очган йўловчи самимий мулозамат билан.
- Бажонидил, мар?амат, - деди Анвар ?ам унинг ?ўлидаги пакетдан кўзини олиб ?очишга ?аракат ?илиб.
- ?а-а, неча пул бўлади?
- Беш минг сўм о?ирлик ?илмайдими? – деди Анвар кулимсираб.
- Майли, кетдик, - деди йўловчи ва аввал ?ўлидаги ?ора пакетни олд ўринди??а ташлаб, ўзи ор?а чўнтагидаги ?ўл телефонини олиб ўтиришга чо?ланганда кутилмаган ?олат рўй берди. Анвар газни босиб машинасини шундай ?айдаб кетдики, ?атто ор?асидан ?ай-?айлаб ?олган йўловчининг овозини ?ам эшитолмади.
“Осон экан-ку пул топиш”, деб ўйлади Анвар ёнидаги ?ора пакетга кўз ташлаб, машинасини елдириб бораркан. “А?мо?, пулингдан олдин ўзинг ўтирмайсанми машинага?! Ўзи кетгиси келган пул экан-да бу...” Хаёлидан шундай ўйларни кечириб, кўздан пана бир жойда тўхтади ва пакетни очиб пулларни санаб кўрди: на? 900 минг сўм. “Анчагина муаммони ?ал ?илиб олсам бўларкан”, деб ўйлади у ва жойидан ?ўз?алди...
Эртасига эрталаб ишга чи?аркан, кеча ?илган ишини эслаб виждони бироз “ўртади”. “Бир марта ?илдим, бас энди”, деб ?ам ўйлади, лекин... Кўчасининг бошида ўрто?и Низомжон уни кўриб, ?ўлини кўтарди.
- ?ей, бугун бир нарсалар ўйладим, - деди Низомжон. - Ўзи ?озиргина сенга ?ўн?иро? ?илмо?чи бўлиб тургандим. ?ани, бозорга ?айда машинангни…
Улар йўл-йўлакай гапни бир жойга ?ўйиб, режани пиши?-пухта ?илиб олдилар. Бозорга етиб боргач, йўл бўйида турган валютафурушларнинг ёнига тўхтади. Анвар машинадан тушмай бошини ойнадан чи?ариб:
- 200 долларни сўмга айлантиришимиз керак, - деди “?ора бозор”да но?онуний валютафурушлик билан шу?улланиб турганларга ?арата.
- Албатта, мана биз-да, - деди улардан бири машинага я?инлашиб.
- Машинага чи?инг, - деди Анвар эшикка ишора ?илиб.
У машинага чи??ач, бу ердан тўрт-беш метр узо?лашиб, ?улайро? жойда тўхтадилар ва олд ўринди?да ўтирган Низомжон ор?адаги валютафурушга юзланди.
- Хўш, акахон, ?анчадан оляпсизлар энди?..
Бироз савдолашишганларидан кейин Низомжон чўнтагидан 200 А?Ш долларини чи?арди. Валютафуруш ?ам бўйнига осиб олган мўъжаз сумкасидан пулларни олиб санай бошлади. Анвар Низомжонга ?араб ишора ?илди. У “шошмай тур” дегандек киприк ?о?ди. Валютафуруш пулни узатганда Низомжон чўнтагидан бир гуво?нома чи?арди ва ичини очиб:
- Акахон, сиз ?озиргина но?онуний валютафурушлик билан шу?улланиб, ашёвий далиллар билан ?ўлга тушдингиз. Биз тегишли идораданмиз. Гуво?номага яхшилаб ?араб олдингизми, - деди Низомжон гуво?номани тезгина ёпаркан. Унда алла?андай му?р ва ўзининг сурати бор эди. Валютафуруш буна?а ?олатни кутмаганидан бир зум довдираб ?олди. Унинг нима дейишни билмай ?отиб ?олганини кўрган Анвар ?ўлидаги пулга чанг солди.
- Демак, мана ашёвий далил. ?озир туман ички ишлар бўлимига борамиз ва ўша ерда ?аммасига янада ани?лик киритамиз. Сиз хавотир олманг, ?олган ?амтово?ларингизни ?ам секин-аста фош этамиз. Кетдикми, - деди у Низомжонга ?араб.
- Шошманглар, акалар, - валютафуруш тилга кирди. – Мен бу ишни я?индан бери ?иляпман. Бола-ча?ам, тирикчилигим бор.
- Акахон, бизга бунинг фар?и йў?, сиз аввало ?онунни буздингиз. Тирикчилик ?илишнинг бош?а ?онуний йўллари ?ам кўп-ку, ахир, - деди Низомжон ?ово?ини ўйиб.
- Тў?ри, лекин келинглар, ишни шу ернинг ўзида ?ал ?илиб олсак бўлмайдими? Нима десангиз...
Хуллас, улар валютафурушдан ?ўлга киритган пулларини тенг иккига бўлиб олдилар ва эртага яна учрашишга келишиб хайрлашдилар…
Эртаси кун улар яна бозор ёнидаги но?онуний валютафурушларнинг ёнига келиб тўхтади. “Сценарий” ўша-ўша. Фа?ат бугунги “мижоз” бироз дадилро? чи?ди. Икковлон уни ?ар ?анча аврамасин, ўз йўри?ига киритиши осон кечмади. Ни?оят, иш машинани туман ички ишлар бўлимининг ёнига олиб боришгача етди. Валютафуруш эса бор пулларини машинага ташлаб ?очиб кетишга муваффа? бўлди. Бу эса товламачилар учун ?ам айни муддао эди. Аммо бузо?нинг югургани сомонхонагача, деган на?л бежиз айтилмаган. Товламачилар “тушириб” кетган жабрланувчилар ?у?у?ни му?офаза ?илувчи органларга мурожаат ?илдилар. Олиб борилган суриштирувлар натижасида киракаш товламачилар тез орада ?ўлга олинди ва ?ар иккисига нисбатан тегишли жазо чоралари ?ўлланилди.

С. Сафаров, журналист

скачать dle 10.5фильмы бесплатно


(голосов:)

Пожожие новости
ЎЗ БОЛАСИНИ 1000 ДОЛЛАРГА СОТМО?ЧИ БЎЛГАН ОНА ?ЎЛГА ОЛИНДИ

ЎЗ БОЛАСИНИ 1000 ДОЛЛАРГА СОТМО?ЧИ БЎЛГАН ОНА ?ЎЛГА ОЛИНДИ

Самира (исмлар ўзгартирилган) хориждаги эрининг ёнига...
Астрономлар “Ўлим юлдузи” емираётган сайёраларни тасвирга олди

Астрономлар “Ўлим юлдузи” емираётган сайёраларни тасвирга олди

Америкалик астрономлар йирик сайёраларнинг о? карлик юлдуз...
Бутун дунё бўйлаб авиарейсларни реал ва?тда йўлдошлар ор?али кузатиш мумкин бўлади

Бутун дунё бўйлаб авиарейсларни реал ва?тда йўлдошлар ор?али кузатиш мумкин бўлади

Эндиликда фу?аролик авиарейслари парвозларини реал ва?тда...
РИЭЛТОРЛАР ТОШКЕНТДА УЙ НАРХИНИНГ ТУШГАНЛИГИНИ ЭЪТИРОФ ЭТМО?ДА

РИЭЛТОРЛАР ТОШКЕНТДА УЙ НАРХИНИНГ ТУШГАНЛИГИНИ ЭЪТИРОФ ЭТМО?ДА

Тошкент ша?рида уйларнинг нархи ўтган йилгига нисбатан анча...
И?БОЛ МИРЗО ОВОЗ ЁЗИШ СТУДИЯЛАРИНИ “ЎЗБЕКНАВО”ГА БИРИКТИРИШНИ ТАКЛИФ ?ИЛДИ

И?БОЛ МИРЗО ОВОЗ ЁЗИШ СТУДИЯЛАРИНИ “ЎЗБЕКНАВО”ГА БИРИКТИРИШНИ ТАКЛИФ ?ИЛДИ

Ўзбекистон хал? шоири, Олий Мажлис сенати аъзоси И?бол...
Хонанда Анвар Собиров лицензиясини ?айтариб олди

Хонанда Анвар Собиров лицензиясини ?айтариб олди

Айни кунларда хонанда Анвар Собировнинг лицензияси ?айтариб...
Комментарии
ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

Болливуднинг замонавий кино оламидаги янги...
Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

?индистоннинг жозибали актрисаси Приянка Чопра...
ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО? ТУРМУШГА ЧИ?ИШИМНИ ИСТАЯПТИ”

ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО?

Кўпчиликнинг эътиборига тушган...
РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

Мукержи дастлаб бошлан?ич мактабда, сўнг...