Логин: Пароль: Скачать авто шаблоны dle на сайте Одинокий рейнджер Смотреть онлайн в хорошем качестве, а ещё все скачать комедии бесплатно на сайте Регистрация |

Хонанда Шаҳзода биринчи турмуш ўртоғи билан ажрашиши сабабларига ойдинлик киритди

Хонанда Шаҳзода биринчи турмуш ўртоғи

Хонанда Шаҳзода журналист Жасур Ҳамроев билан суҳбатда кўпчиликни қизиқтирган саволларга...
«ҚАДАМЛАР ЛОЙИҲАСИ»

«ҚАДАМЛАР ЛОЙИҲАСИ»

 Яқинда ELMADAD ташкилоти томонидан ишлаб чиқарилган «Қадамлар лойиҳаси» китоб...
Депутат ва сенаторлар аҳоли муаммоларини ўрганишмоқда

Депутат ва сенаторлар аҳоли муаммоларини

 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзоларидан иборат ишчи...
Опубликовано : 21-10-2016, 07:39 | Категория: Местный

21 октябрь — «Ўзбекистон Республикасининг давлат тили тў?рисида»ги ?онун ?абул ?илинган кун

Бугун ўзбек тили жа?онга ўзининг кўркам жозибасини намойиш ?илмо?да. Жа?ондаги кўплаб мамлакатлар хал?лари давлатимиз рамзлари — Ўзбекистон Республикаси байро?и, герби, давлат мад?ияси ?аторида ўзбек тилига ?ам ?урмат билан ?араб, нафис ва бой тил сифатида юксак ба?о бериб келмо?далар.

?ар йили Давлат тили ?абул ?илинган кунни хал?имиз “Тил байрами” сифатида нишонлаб келади. Бу улу? айём ўз навбатида юракларимизда она тилимизга нисбатан ?урмат туй?уларини ўстириб бораверади.

УНУТИЛМАС ВА ТАРИХИЙ ВО?ЕА

Бундан  чорак аср му?аддам ўзбек тилига давлат тили ма?оми берилган эди. Бу ўз даврида том маънода оламшумул во?еа бўлган эди. Чунки, Беруний, Ибн Сино, Ал Хоразмий, Ал Фар?оний, Алишер Навоий, Амир Темур, Мирзо Улу?бек, Бобур Мирзо сингари буюк сиймоларни етиштирган хал? тили йў?олиш арафасига келиб ?олган эди. Муста?илликка илк ?адамлар ташланаётган даврдаё? президентимиз томонидан ўзбек тилига давлат ма?оми бериш масаласи кун тартибига ?ўйилиб, бу иш амалга оширилган эди. Она тилимиз - ўзбек тилига 1989 йил 21 октябрда давлат тили ма?оми берилди. Бу мамлакатимиз, юртдошларимиз ?аётидаги унутилмас, тарихий во?еага айланди.

Маълумот учун:

?озирги кунда дунё тилларидан фа?ат 40 таси о?заки ва ёзма жи?атдан мукаммал шаклланган ?исобланади. Бундай тиллар орасида ўзбек тили ?ам бор.

Дунёда уч мингдан зиёд тил мавжуд бўлиб, шундан атиги 200 дан орти?и давлат тили ма?омини олган. Улар ?аторида ўзбек тилининг борлиги эса ?ар биримизни ?урурлантиради.

ЙЎ?ОЛИБ БОРАЁТГАН ТИЛЛАР

Мутахассисларнинг сўзларига ?араганда, бугунги кунда ?ар икки ?афтада битта тил йў?олиб бормо?да. Бу ўз навбатида ўша тилда сўзлашувчи хал?ларнинг йў?олишини англатади. Йў?олиб кетиш хавфида бўлган тилларнинг са?лаб ?олиш йўлида амалга оширилаётган саъй-?аракатларнинг асосий ма?сади ?ам маданиятлар ва тиллар хилма-хиллигини таъминлашдан иборатдир. Чунки айнан тил туфайли хал? ва элатларнинг маданияти, урф-одатлари са?ланиб ?олади, сайёрамизда яшаётган хал?ларнинг ўтмиши ва маданияти ?урмат ?илинади. Тилшунослар йў?олиб кетиш арафасида турган тилларни са?лаб ?олишнинг имкониятлари ?озирча ?ўлдан бой берилмаганини айтишади.

Айнан тил туфайли инсоният у ёки бу хал??а мансублигидан фахрланиб яшайди. Барча тилларни тан олиш ва хурмат ?илиш тинчликнинг бирдан бир кафолатидир. Шу сабабли ?ам хар бир хал? ўз тили са?ланиб ?олиши учун ?аракат ?илади.

БИЛАСИЗМИ?

Лингвист олимларнинг фикрича, яна 25 йилдан сўнг ?озир муомалада бўлган тилларнинг ўнтадан биттаси са?ланиб ?олар экан.

Мавжуд тилларнинг 90 фоизининг ?ар биридан 100.000 а?оли фойдаланади. Мана шунинг ўзиё? бу тилларнинг келажаги ?орон?улигидан далолат беради. Бугунги кунда 357 тилда атиги 50 нафар киши сўзлашар экан. 46 тилдан эса атиги бир кишининг фойдаланиши айтилади.

Энг кўп тилли мамлакат сифатида ?индистон тан олинади. Бу мамлакатда а?оли 845 тил ва ла?жада сўзлашади.

Сайёрамизда энг кўп а?оли сўзлашадиган тил сифатида хитой, инглиз ва испан тиллари тан олинган. Биринчи ўнликка ?инди, бенгал, араб, португал, немис, рус ва  япон тиллари ?ам киритилган.

Олимларнинг фикрича, тил яшаб ?олиши учун ундан камида бир миллон киши сўзлашиши керак экан. Биро? бундай тиллар дунёда атиги 250 тадир. Ўзбек тили ?ам мана шу 250 танинг ичида экани ?увонарли, албатта.

 

?ачонки болалар ўз она тилларида ў?ишни тўхтатар экан, ўша тил йў?олиб кетиш арафасига келиб ?олади. Тилларни са?лаб ?олиш бу ўша хал?нинг маданияти, урф-одати, расм-русумларининг са?ланиб ?олинишини   англатади. Чунки, хал? та?дири тил та?дири билан бевосита бо?ли?. Тил ?ар бир миллат маданиятининг ўзагидир. Шу сабабли ?ам тилнинг са?ланиши хал? тара??иёти ва келажагини белгилайди.

Шундай экан, она тилимизнинг хал?аро ми?ёсдаги обрў-эътиборини юксалтиришда, уни миллий ва умумбашарий тушунчалар асосида тара??ий этган тиллар сафига ?ўшишда ?ар биримиз тилимизга чу?ур ?урмат билан ёндашимиз керак.

“Хорижий тилларни билиш инсоннинг маданиятидан, зиёлилигидан дарак беради. Она тилини билиш эса ?ар бир фу?аро олдидаги му?аддас бурч”, деганида донишмандлар минг марта ?а? фикрни айтишган.

Шо? ЖА?ОН тайёрлади

скачать dle 10.5фильмы бесплатно


(голосов:)

Пожожие новости
Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ?абул комиссиясининг манзили маълум ?илинди
Ўзбекистон мактабларида инглиз тилидан ташқари иккинчи чет тили жорий қилиниши мумкин
ШАНХАЙ УНИВЕРСИТЕТИДА ЎЗБЕК ТИЛИ КАФЕДРАСИ ОЧИЛАДИ

ШАНХАЙ УНИВЕРСИТЕТИДА ЎЗБЕК ТИЛИ КАФЕДРАСИ ОЧИЛАДИ

Шанхай хал?аро тад?и?отлар университетида (SHISU) шу ў?ув...
Лондонда ўзбек театри фаолият олиб бормо?да

Лондонда ўзбек театри фаолият олиб бормо?да

Буюк Британия пойтахти Лондонда 2012 йилдан бери Orzu Arts...
ТАРИХНИНГ ЯНА БИР ЯНГИ СА?ИФАСИ ЎРГАНИЛДИ

ТАРИХНИНГ ЯНА БИР ЯНГИ СА?ИФАСИ ЎРГАНИЛДИ

Ота-боболаримиз ?ар бир киши ўзининг етти отасини, тўпини,...
БАХТИМИЗ ?ОМУСИ: АДОЛАТ ВА ФАРОВОНЛИК МЕЗОНИ

БАХТИМИЗ ?ОМУСИ: АДОЛАТ ВА ФАРОВОНЛИК МЕЗОНИ

8 декабр – Ўзбекистон Республикаси Конституцияси...
Комментарии
ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

Болливуднинг замонавий кино оламидаги янги...
Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

?индистоннинг жозибали актрисаси Приянка Чопра...
ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО? ТУРМУШГА ЧИ?ИШИМНИ ИСТАЯПТИ”

ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО?

Кўпчиликнинг эътиборига тушган...
РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

Мукержи дастлаб бошлан?ич мактабда, сўнг...